Tarmo idag

Tarmo Närköp-kedjan är en dagligvarukedja bildad av självständiga köpmän, som idag omfattar cirka 60 butiker runt om i Finland. Tarmo är en lokal, förmånlig och trevlig plats att handla, där du betjänas av en självständig, rättvis, bekant och energisk köpman. Tillsammans utgör Tarmobutikerna en stor lanthandelskedja för snabba och förmånliga inköp nära dig.

Tarmo erbjuder alltid förmånliga priser och ett heltäckande bassortiment av kvalitetsvarumärken samt Eldorado-produkter. Tarmobutikerna vill erbjuda vänlig betjäning nära kunderna med hänsyn till lokala behov. Eftersom Tarmobutikerna drivs av självständiga köpmän kan de även tillhandahålla mångsidiga tilläggstjänster. Innan du går över ån efter vatten lönar det sig att kolla om din egen Tarmo har nygräddat bröd, Veikkaus tipstjänster, apotek, post, fiskekort, bränsle eller till och med sportredskap! Kolla vilka tjänster din närmaste Tarmobutik erbjuder under ”Din närmaste Tarmo”.