Tarmo är en lanthandelskedja

Tarmo Närköp-kedjan fick sin början år 1993, då drygt 500 självständiga lanthandlar och närköp grundade en gemensam dagligvarukedja med inköp från Wihuri Oy:s partihandel. År 1995 fick kedjan namnet Tarmo Närköp och ansvaret för kedjans ledning, förvaltning och inköp övergick till det som idag är Metro-tukku, en del av Wihuri Oy Aarnio.

Tarmos historia är oskiljaktig del av den finska lanthandelns historia. I takt med att större butiker blivit allt populärare under 2000-talet har antalet butiker minskat i många byar, tätorter och förorter. Förändringen kan förklaras med ändrade konsumentbehov, men beror även på hård konkurrens på marknaden.

Trots det tuffa konkurrensläget har Tarmo-köpmännen aldrig mistat sin vilja och tro på att vara egenföretagare. Kedjans koncept har genom åren hållit fast vid idén om butiker i storleksklassen under 400 m² oavsett läge. Dagens Tarmobutiker har genom att fokusera på utveckling av tilläggstjänster lyckats se till att det fortfarande finns dagligvarubutiker även på glesbygden. Vi är fast beslutna att se till att Tarmos och den finländska lanthandelns historia fortsätter.