Karriär som köpman

Det finns många sätt att bli köpman och starta en egen lanthandel. Får många har köpmannakarriären gått i arv och är något de växt upp med ändå från barnsben. Många förbereder sig hela sina liv för att bli köpmän och när rätt butiksfastighet dyker upp har de klart för sig vad som behöver göras och nappar på chansen direkt. En köpmannakarriär kan också vara något man kommer in på oväntat bara genom att vara på rätt plats i rätt tid. Många framgångsrika köpmän har börjat sina karriärer på det sättet. Hur som helst handlar det alltid om ett viktigt val i livet.

Att börja en karriär och arbeta som köpman är inte alltid lätt i dagens läge. De största utmaningarna är att säkerställa en lönsam verksamhet och sköta om sitt eget välbefinnande. Köpmän måste vara tuffa för att uppnå en god försäljning på den alltmer centraliserade marknaden och den hårda konkurrensen.

Men samtidigt är köpmannayrket också väldigt givande. Köpmannen är alltid en viktig figur i byn och en person som nästan alla känner. Som köpman bestämmer man själv över sitt eget liv och sina arbetstider och påverkar vardagen för alla i byn – något som inte lyfts fram tillräckligt ofta när man diskuterar bybutiker. Förutom livskvaliteten har man även möjlighet till en bra inkomst om man lyckas uppnå en stabil lönsamhet, kundlojalitet och kundvolym.

Framgångarna som köpman beror på många olika faktorer, bland annat butikens läge, kunder, sortiment, inköpsförmåner, logistik, tillgång till aktuell information, marknadsföring... Att bli en framgångsrik köpman kräver framför allt vilja och målmedvetenhet! Dessa egenskaper kan man inte köpa, sälja, lära ut eller leverera.

För att lyckas behöver man även goda samarbetspartners. Wihuri Oy Aarnios Tarmo Närköp-kedja erbjuder köpmännen ett engagerat och lönsamt partnerskap, som gör det möjligt för köpmännen att fokusera på att driva en självständig och personlig detaljhandel. Samarbetet garanterar de enskilda köpmännen konkurrensförmåga genom centraliserade varuinköp, logistik och marknadsföring samt en hel rad av olika tilläggs- och extratjänster. En karriär som köpman innebär stor självständighet, men kräver också samarbete.

Kontakta oss om du funderar på en karriär som köpman!

JARKKO SALAMA
Wihuri Oy Aarnio, nyckelkundchef
Ordförande för Tarmo Närköp-kedjan
Kärsämäkivägen 82, 20360 Åbo
tfn 020 510 8127
jarkko.salama@wihuri.fi

Markus Palonen (Nyland)
försäljningschef
Atomvägen 5, 00370 Helsingfors
tfn 020 510 8142  |  040 480 4118
markus.palonen@wihuri.fi

Jarkko Saario (Södra Finland)
försäljningschef
Kärsämäkivägen 82, 20360 Åbo
tfn 020 510 5134  |  040 575 2506
jarkko.saario@wihuri.fi

Vesa Hilden (Österbotten/Åland/Svenskfinland)
försäljningschef
Yrittäjäntie 12, 60100 SEINÄJOKI
tfn 020 510 6441  |  040 183 5633
vesa.hilden@wihuri.fi

Pasi Räisänen (Mellersta Finland)
försäljningschef
Sorastajantie 1, 40320 Jyväskylä
tfn 020 510 4444  |  040 738 6183
pasi.raisanen@wihuri.fi

Jarmo Honkonen (Östra Finland)
försäljningschef
Leväsentie 5, 70700 Kuopio
tfn 020 510 4420  |  0400 789549
jarmo.honkonen@wihuri.fi

Jari Määttä (Norra Österbotten)
försäljningschef
Varistie 2, 87400 Kajana
tfn 020 510 4503  |  040 522 3503
jari.maatta@wihuri.fi

Soile Lehtilahti (Lappland)
försäljningschef
Aittatie 2, 96100 Rovaniemi
tfn 020 510 5471  |  0400 690 257
soile.lehtilahti@wihuri.fi