Tarmos affärsidé

Tarmos verksamhet bygger på kedjans och butikernas egna affärsidéer, som kompletterar varandra. Tarmo-kedjans affärsidé är att som Finlands största lanthandelskedja erbjuda självständiga köpmän med glesbygdsbutiker på mindre än 400 m² ökad konkurrenskraft genom centraliserade varuinköp, fungerande logistik samt enhetlig och utmärkande marknadsföring.

Varje köpman formulerar själv affärsidén för sin egen butik. Ett krav för ett lyckat samarbete är att affärsidén innefattar tanken om en förmånlig och lokal detaljhandel med egna tilläggstjänster och -sortiment och en trevlig och högklassig handelsplats för kunderna.