Tarmos verksamhetsmodell

Tarmo-kedjans verksamhetsmodell bygger på ett nära samarbete mellan butikerna och partihandeln. Genom centraliserade inköp och gemensam marknadsföring främjar Metro de enskilda Tarmobutikernas konkurrenskraft i fråga om tillgång till produkter, kvalitet samt inköpsförmåner. Metros logistikpartners är Tuko Logistics Oy och Finnfrost Oy. Med Finlands mest omfattande nätverk av snabbgrossister erbjuder Metro Tarmobutikerna även betydande konkurrensfördelar när det gäller sortimenthantering. För att upprätthålla kedjans konkurrensförmåga ansvarar Wihuri Oy Aarnio även för kedjans förvaltning.

Tarmo-köpmännen ansvarar för butikernas drift och kommersiella aktiviteter. Köpmännen förbinder sig att delta i kedjans gemensamma aktiviteter, men beslutar själva om t.ex. butikens läge, affärsidé, prissättning, öppettider och tilläggstjänster. Kedjan hjälper vid behov köpmännen med beslutsfattandet och föreslår olika alternativ.

Beslut som rör hela kedjan fattas av kedjans direktion som består av representanter för både Metro-tukku och köpmännen. Direktionens viktigaste uppgift är kedjans utveckling och att varje år besluta om gemensamma marknadsföringsaktiviteter.