Tarmo on kyläkauppaketju

Tarmo Lähikauppias -ketjun tarina alkaa vuonna 1993, jolloin runsas 500 itsenäistä kylä- ja lähikauppiasta perustivat lähikauppaketjun keskittämällä hankinnat Wihuri Oy:n päivittäistavaratukkuun. Vuonna 1995 ketjun kauppiaat nimettiin Tarmo Lähikauppiaksi ja vastuu ketjun ohjauksesta, hallinnoinnista ja tavarahankinnoista annettiin nykyiselle Wihuri Oy Aarnion Metro-tukulle.

Tarmon tarina liittyy olennaisesti suomalaisen kyläkaupan tarinaan. Kauppojen lukumäärän vähentyminen isojen myymälöiden roolin vahvistuessa 2000-luvun aikana on totta monella kylällä, taajamassa ja lähiössä. Muutosta voidaan selittää kuluttajien tarpeiden muutoksella, mutta se on myös seurausta kovasta kilpailusta markkinoilla.

Kovassa kilpailutilanteessa kyläkauppiaan halu ja usko omaan yrittämiseen on kuitenkin säilynyt koko ajan. Ketjun liikeidea on pysynyt koko ajan uskollisena alle 400 m2 kokoluokan kaupoille sijainnista riippumatta. Tarmot ovat tänään onnistuneet keskittymään oheispalvelujen kehittämiseen ja päivittäistavarakaupan säilyttämiseen myös vähemmän asutuilla alueilla. Olemme edelleen valmiit jatkamaan Tarmon ja suomalaisen kyläkaupan tarinaa.